Záchranné stanice trápí nedostatek financí

Staňte se Ježíškem pro zvířata

Láska ke zvířatům spojuje 34 záchranných stanic a stovky dobrovolníků. „Kromě pomoci zvířatům také inspirujeme lidi k tomu, aby se ke krajině, přírodě a živočichům chovali s úctou. Pokud nevíte, jak pomoci zraněnému divokému zvířeti, zavolejte do nejbližší záchranné stanice,“ radí Petr Stýblo ze sdružení Český svaz ochránců přírody, které funguje už od roku 1979.

Staňte se Ježíškem pro zvířata!

Vánoční dárek pro zvířata jim dá šanci na život i v roce 2023. Teplo a jídlo pro zvířata  můžete zajistit i vy.

QR platba na účet 33553322/0800
QR platba na účet 33553322/0800

„V roce 2022 jsme již poskytli pomoc více jak 30 tisícům bezprostředně ohrožených živočichů. Většinu bylo možné zachránit a po uzdravení vypustit zpět do volné přírody,“ uvedl ředitel ústřední kanceláře Českého svazu ochránců přírody Petr Stýblo. Upozornil, že některá zvířata se však kvůli těžkým poškozením nemohou do přírody vrátit ihned a vyžadují dlouhodobou a finančně nákladnou péči záchranných stanic. Právě nedostatek financí trápí zvířecí záchranáře nejvíce.

„Počet přijatých zraněných zvířat nám ve stanici každoročně roste. Nejčastěji se jedná o ptáky, ale také o ježky, veverky, srny, zajíce a netopýry. Mezi nejvzácnější pacienty patří orel mořský, sokol stěhovavý nebo dudek chocholatý,“ jmenuje záchranář Luboš Vaněk ze stanice v Huslíku.

Zásahy zvířecích záchranářů zajišťuje Národní síť záchranných stanic, která prostřednictvím svých členských stanic pokrývá celé území České republiky. Mezi nejčastější příčiny poranění zvířat patří srážky s automobily, u ptáků střety s prosklenými plochami i elektrickým vedením. Koncem prosince pak přibývají úrazy zvířat vyplašených v důsledku používání zábavní pyrotechniky.

Podpořit činnost záchranných stanic můžete prostřednictvím veřejné sbírky Zvíře v nouzi.

Děkujeme za podporu!

QR platba na účet 33553322/0800
QR platba na účet 33553322/0800

Stránky vyrobil Martin Hauge